Ειδικό φορολογικό καθεστώς ζήτησε η ΟΒΣΘ

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μηδενική φορολόγηση στην πρώτη τριετία λειτουργίας τους, αλλά και ισχυρά φορολογικά κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην περίοδο της κρίσης 2009-2010, ζη... ...
Τυχαία Θέματα