80 χρoνια πριν... 11-10-1938

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: […] Αι πολιτικές απόψεις της εν Παλαιστίνη καταστάσεως συνεζητήθησαν σήμερον μετά την εξέτασιν της λήψεως των αναγκαίων μέτρων διά την εξασφάλισιν της τάξεως εις την υπό εντολήν χώραν.

Keywords
Τυχαία Θέματα