Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του TAXIS NET

Ξεκίνησε να λειτουργεί η εφαρμογή του TAXIS NET, για την υποδοχή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία παρέμενε κλειστή, πρώτη ημέρα της υποβολής τους.

Για την πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή και την υποβολή της δήλωσης οι υπόχρεοι πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς (κλειδάριθμος) στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημειώνεται, πάντως, ότι σειρά ασφαλιστικών ταμείων καθώς και άλλων υπόχρεων φορέων, ακόμη, είτε δεν έχουν αποστείλει στους δικαιούχους τις βεβαιώσεις αποδοχών προηγουμένου έτους, είτε δεν έχουν ενημερώσει ότι η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας τους στο διαδίκτυο.

Keywords
Τυχαία Θέματα