Αποσύρεται αφρώδης πηλός της Jumbo

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και απόσυρση από την ελληνική αγορά του παιχνιδιού «FOAM PUTTY/ Αφρώδης πηλός» (12 χρωμάτων) με barcode 0264235000031, που εισάγει και διανέμει η εταιρεία JUMBO A.E.E. και επιβολή προστίμου ποσού 5.000 ευρώ προχώρησε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Σπ. Ευσταθόπουλος.

Η απόφαση ελήφθη διότι στο εν λόγω

παιχνίδι ανιχνεύθηκαν υψηλά ποσοστά μόλυβδου και χρώμιου, ενώ δεν φέρει τη σήμανση CE, προκειμένου να είναι σύννομη η κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και η απόσυρση του παιχνιδιού από την ελληνική αγορά αποφασίστηκε με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους (Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών) το οποίο βρέθηκε «μη σύμφωνο» με τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.03 «Ασφάλεια παιχνιδιών -Μέρος 3 :Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων» διότι στον πηλό κίτρινου χρώματος παρατηρείται μετανάστευση : α) μολύβδου σε 1853 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του μολύβδου στα παιχνίδια , που είναι 90 mg/kg υλικού παιχνιδιού και β) χρωμίου σε 775 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του χρωμίου στα παιχνίδια που είναι 60 mg/kg υλικού παιχνιδιού. Επίσης, δεν φέρει την σήμανση CE, προκειμένου να είναι σύννομη η κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.

Keywords
Αναζητήσεις
πολυμερικος πηλος τζαμπο, πηλος τζαμπο
Τυχαία Θέματα