Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΧΑΛΚΙΔΑ κωδ 210

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Πίνακας Κατάταξης & ΒαθμολογίαςΧΑΛΚΙΔΑ κωδ 210
Ημ/νια: 15/03/2012
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε
ΑΔΑ: Β443ΟΡΡ2-7ΡΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα