ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011
Ημ/νια: 15/03/2012
Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρικκαίων Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης \"Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ\"
ΑΔΑ: Β443ΟΛ2Χ-ΣΗΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα