Πρόσληψη εκατόν τριάντα ενός (131) εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Θέμα: Πρόσληψη εκατόν τριάντα ενός (131) εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ημ/νια: 26/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Β4ΜΟΙ-7ΘΖ
Keywords
Τυχαία Θέματα