Πρόσληψη τριάντα δύο (32) ιδιωτών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Θέμα: Πρόσληψη τριάντα δύο (32) ιδιωτών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ημ/νια: 26/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Β4ΜΟΙ-6Κ4
Keywords
Τυχαία Θέματα