Απόσπασμα Πρακτικών 23ης Συν/σης ΔΣ/ΝΑΤ της 5ης.12.2012 με θέμα (16ο): Ενημέρωση του ΔΣ/ΝΑΤ επί των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων Εκλογών (της 10ης.11.2012) για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων των μονίμων & ΙΔΑΧ Υπαλλήλων ΝΑΤ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΑΤ

Θέμα: Απόσπασμα Πρακτικών 23ης Συν/σης ΔΣ/ΝΑΤ της 5ης.12.2012 με θέμα (16ο): Ενημέρωση του ΔΣ/ΝΑΤ επί των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων Εκλογών (της 10ης.11.2012) για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων των μονίμων & ΙΔΑΧ Υπαλλήλων ΝΑΤ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΑΤ
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΞΡ-ΜΜ2
Keywords
Τυχαία Θέματα