Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων Στυλιάδου Δέσποινα,Χατζηδημητρίου Μαγδαληνή,Βουλγάρογλου Φίλιππο.

Θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων Στυλιάδου Δέσποινα,Χατζηδημητρίου Μαγδαληνή,Βουλγάρογλου Φίλιππο.
Ημ/νια: 29/08/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β4ΙΖΟΡ1Υ-ΡΣΘ
Keywords
Τυχαία Θέματα