ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 124/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΠΚΦΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 124/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΠΚΦΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ημ/νια: 13/01/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΟΡ10-Ω1Ω
Keywords
Τυχαία Θέματα