ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΙΚ

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΙΚ
Ημ/νια: 13/01/2012
Φορέας: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝ24691Ο8-Χ4Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα