ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012"
Ημ/νια: 09/01/2012
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω6Μ-ΞΨΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα