Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 «Δαπάνη Αρχαιολόγων» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 «Δαπάνη Αρχαιολόγων» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ
Ημ/νια: 14/06/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΛΘΓ-Μ41
Keywords
Τυχαία Θέματα