Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογία» του έργου «Βελτίωση του οδικού δικτύου στην περιοχή των οικισμών Κρανοχωρίου και Πτελέας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ.

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογία» του έργου «Βελτίωση του οδικού δικτύου στην περιοχή των οικισμών Κρανοχωρίου και Πτελέας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ.
Ημ/νια: 14/06/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΛΘΓ-ΓΒΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα