ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημ/νια: 24/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (π.ρ ΥΠΟΙΑΝ)
ΑΔΑ: Β4Μ1Φ-Χ6Χ
Keywords
Τυχαία Θέματα