ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 561/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1536/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01830) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Μηναίϊκο», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 561/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1536/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01830) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,995 MW στη θέση «Μηναίϊκο», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.».
Ημ/νια: 21/06/2012
Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
ΑΔΑ: Β4ΛΧΙΔΞ-57Σ
Keywords
Τυχαία Θέματα