ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 560/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1532/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,617 MW στη θέση «ΒΛΑΣΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ Ε

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 560/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. 1532/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,617 MW στη θέση «ΒΛΑΣΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENFINITY ENERGY GREECE.Ε.Π.Ε.».
Ημ/νια: 21/06/2012
Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
ΑΔΑ: Β4ΛΧΙΔΞ-0ΝΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα