15Η/14.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/Θέμα 12ο: «Έγκριση διεξαγωγής κλινικής μελέτης με κωδ.: 20110146 και τίτλο: «Μελέτη για να ερευνηθεί ποιοι κλινικοί παραγόντες κινδύνου λαμβάνονται υπόψη από τους ιατρούς όταν διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου εμπύρετης ουδετεροπενίας για ασθενείς με ενδιάμεσο (10% - 20%), κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας που λαμβάνουν χημειοθεραπεία», η οποία θα διεξ

Θέμα: 15Η/14.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/Θέμα 12ο: «Έγκριση διεξαγωγής κλινικής μελέτης με κωδ.: 20110146 και τίτλο: «Μελέτη για να ερευνηθεί ποιοι κλινικοί παραγόντες κινδύνου λαμβάνονται υπόψη από τους ιατρούς όταν διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου εμπύρετης ουδετεροπενίας για ασθενείς με ενδιάμεσο (10% - 20%), κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας που λαμβάνουν χημειοθεραπεία», η οποία θα διεξαχθεί στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του Νοσοκομείου, υπό την επίβλεψη του κύριου ερευνητή κ. Κων/νο Ζαρογουλίδη Καθηγητή Πνευμονολογίας Α.Π.Θ. και χορηγό την εταιρεία Amgen Ltd».
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ \"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ\"
ΑΔΑ: Β45Σ46906Β-ΦΛΙ
Keywords
Τυχαία Θέματα