1268/2012 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων (Δ.Ε Ερίσου).

Θέμα: 1268/2012 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων (Δ.Ε Ερίσου).
Ημ/νια: 21/12/2012
Φορέας: Δήμος Κεφαλονιάς
ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΕ5-ΣΥΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα