ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ (Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ). (10.627,20€ με Φ.Π.Α)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ (Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ). (10.627,20€ με Φ.Π.Α)
Ημ/νια: 21/12/2012
Φορέας: Δήμος Κεφαλονιάς
ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΕ5-8Ψ3
Keywords
Τυχαία Θέματα