ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ» (2.933,55 € με τη δαπάνη ΦΠΑ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ» (2.933,55 € με τη δαπάνη ΦΠΑ)
Ημ/νια: 21/12/2012
Φορέας: Δήμος Κεφαλονιάς
ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΕ5-6ΓΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα