Σχολικές εκδρομές

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργική Απόφαση σας γνωρίζουμε τα εξής:Για ημερήσια, απλή μετακίνηση (του άρθρου 13 της ανωτέρω Υ.Α.) σύμφωνα με το Ν. 2446/1996, άρθρο 1, παρ. 2β, «… εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ΄ εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται
Keywords
Τυχαία Θέματα