Τσουνάμι οφειλών στα Ταμεία Συντάξεων & Φιλοδωρημάτων

«Τσουνάμι» πληρωμών έρχεται για τους Δήμους, καθώς οι οφειλές στα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων ξεπερνούν τα €150 εκ., με τους νέους δημάρχους που θα εκλεγούν στις επερχόμενες εκλογές να έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τους Δήμους, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, λόγω οικονομικών δυσκολιών, οι περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν να μην εισφέρουν τίποτα

στα εν λόγω ταμεία ή να εισφέρουν λιγότερο απ' ότι θα έπρεπε.

Η έκθεση αφορά την περίοδο 2015, ωστόσο αρκετοί Δήμοι δεν έχουν ελέγξει ακόμα τους λογαριασμούς τους, τόσο για το εν λόγω έτος όσο και για προηγούμενα έτη, παρά τις ποινικές ευθύνες που επισύρει η νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Ελεγκτή.

Μετά τη διενέργεια αναλογιστικών εκτιμήσεων, διαφάνηκε ότι λόγω ελλειμματικών εισφορών, οι εν λόγω Δήμοι, με εξαίρεση τους Δήμους Λατσιών και Ιδαλίου, οι οποίοι παρουσίαζαν πλεονασματικές εισφορές, όφειλαν μεγάλα ποσά στα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, για 26 Δήμους, οι ελλειμματικές υποχρεώσεις τους προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ανέρχονταν σε €152 εκ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, οι οφειλές των Δήμων προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων στις 31.12.2015 και 31.12.2014, ανέρχονταν σε €150,1 εκ. και €147,9 εκ., αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με κανονισμούς που διέπουν τα ανωτέρω ταμεία, κάθε έτος το Δημοτικό Ταμείο κάθε Δήμου, υποχρεούται να καταθέτει στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων ποσό για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων, το οποίο χρεώνεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Δήμου.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, οι διαδικασίες καταβολής των ποσών δεν τηρήθηκαν για τους περισσότερους Δήμους της Κύπρου.

Follow @Christos_mich

Keywords
Τυχαία Θέματα