Τροποποιήσεις νομοθεσίας για τίτλους σπουδών ενόψει Brexit

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας σε νέα έκτακτη συνεδρία της, την Παρασκευή συζήτησε τα δύο νομοθετήματα που θα οδηγήσει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να καταστήσει νόμιμες τις συμφωνίες μεταξύ κυπριακών και βρετανικών πανεπιστημίων καθώς θα καταστούν έκνομες στην περίπτωση του Brexit.


Πρόκειται για δύο τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία, του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας

Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και το δεύτερο τη νομοθεσία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Τα δύο νομοθετήματα επεξεργάζεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, υπό το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη. Ρευστό και άγνωστο παραμένει για τη Βουλή το τοπίο σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την όποιου είδους έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ για τους 10.500 Κύπριους φοιτητές που φοιτούν στη χώρα, ενώ ερωτηματικά προκύπτουν και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.

Στη συνεδρία της Επιτροπής στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, της Νομικής Υπηρεσίας και των Πανεπιστημίων συζητήθηκαν τα άρθρα των νόμων που πρέπει να τροποποιηθούν και το λεκτικό αυτών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε, πως η Βουλή και η αρμόδια Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει απόλυτα τη σωστή διαχείριση των όποιων κινδύνων προκύπτουν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από το Brexit ανεξάρτητα από τη μορφή του.

Σημείωσε πως η Επιτροπή θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους της εξόδου της Βρετανίας και μετά την 3η συνεχόμενη έκτακτη συνεδρία της, θα συνεχίσει τη συζήτηση και στην τακτική συνεδρία της, την Τετάρτη, στην οποία προσκλήθηκαν να παραστούν και εκπρόσωποι των φοιτητών.

Πάμε πρόσω ολοταχώς για νομοθετική ρύθμιση την ερχομένη εβδομάδα ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες που δυνατόν να υπάρξουν σε σχέση με τις συμφωνίες Πανεπιστημίων της Κύπρου με Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, συνέχισε τονίζοντας ότι στόχος είναι αυτές οι συμφωνίες να διασφαλιστούν απόλυτα.

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε περαιτέρω πως για να επιτευχθεί ο στόχος διενεργείται εντατικός διάλογος ώστε η κυπριακή νομοθεσία να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διαφυλαχθούν ταυτόχρονα τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς αναφορικά με τα Franchise, ο κ. Χατζηγιάννης εξήγησε ότι αριθμός φοιτητών που φοιτούν στην Κύπρο, λαμβάνουν από τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο διπλώματα βρετανικών πανεπιστημίων, στη βάση συμφωνιών μεταξύ των πανεπιστημίων και εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

Διευκρίνισε περαιτέρω ότι με βάση την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, οι συμφωνίες αυτές αφορούν συμφωνίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός της ΕΕ και στην περίπτωση που του Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι μέλος της ΕΕ, η εθνική νομοθεσία θα πάσχει και γι αυτό θα κάνουμε την απαιτούμενη διόρθωση.

Στην επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση συμφώνησαν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και η Νομική Υπηρεσία επεξεργάζεται την πρόταση που ετοιμάζεται από κοινού. Διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Παιδεία της Βουλής διασφαλίζει τον διάλογο, έχει ακούσει του εμπλεκόμενους και θα ετοιμάσει τα κείμενα των τροποποιήσεων στη λεπτομέρεια τους σε πλήρη συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και ακολουθείται αυτή η διαδικασία επειδή η Βουλή μπορεί να κινηθεί ταχύτερα.

Η ρύθμιση είπε ο κ. Χατζηγιάννης αφορά 5.500 φοιτητές στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας αναφέρθηκε στους προβληματισμούς του νομοθετικού σώματος αναφορικά με τον τρόπο που το Brexit θα επηρεάσει τους Κυπρίους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ανέρχονται στους 10.500.

Εξήγησε πως παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για αυτούς τους φοιτητές, υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ερωτήματα, στα οποία δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις και έφερε ως παράδειγμα τα δίδακτρα αφού με το ΗΒ στην ΕΕ οι Κύπριοι ήταν ίσοι με όλους τους άλλους ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων των Βρετανών φοιτητών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, άλλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι η συμμετοχή των μαθητών και φοιτητών της Κύπρου στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus, στις πτυχές των χρηματοδοτήσεων και αυτοχρηματοδοτήσεων, όπως και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς το καθεστώς του ΗΒ θα είναι περίπου με αυτό του τρίτου κράτους.

Άλλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι η διαχείριση των δανείων που συνήψαν οι Κύπριοι φοιτητές στον Ηνωμένο Βασίλειο και η αποπληρωμή τους, ανέφερε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκκος Λεωνίδου αφού ανέφερε ότι ένας από τους τομείς που θα επηρεαστεί από την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, είναι αυτός της παιδείας, πρόσθεσε ότι οι συνεργασίες που υπάρχουν με το ΗΒ σε επίπεδο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να διασφαλιστούν για αυτό και τόσο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και η Επιτροπή Παιδείας αποφάσισαν να εξετάσουν τα ζητήματα και τους προβληματισμούς.

Με σκοπό να προλάβουμε καταστάσεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα σε Κύπριους φοιτητές στην Κύπρο και το εξωτερικό επεξεργαζόμαστε δύο νομοθετήματα, συνέχισε.

Περαιτέρω διευκρίνισε πως αυτά τα νομοθετήματα εστιάζουν στις συμφωνίες ιδιωτικών και δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ιδρύματα του εξωτερικού και αφορούν τη δικαιόχρηση και την πιστοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.

Κατά τον κ. Λεωνίδου με τη συνεργασία και της Νομικής Υπηρεσίας θα βρεθεί η λύση για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα παιδιά και τα πανεπιστήμια.

Ο κ. Λεωνίδου παρατήρησε πως αυτή είναι η αρχή ρυθμίσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που θα προκύψουν από την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ είπε ακόμα πως ένας κεφαλαιώδους σημασίας θέμα είναι τα δίδακτρα και τους Κυπρίους φοιτητές στη Βρετανία και για το οποίο θα πρέπει η Κυβέρνηση να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Κύπριοι φοιτητές, όπως και φοιτητές άλλων κρατών αξιοποίησαν τη δυνατότητα δανειοδότησης που παρείχε η Βρετανία και είναι ένα θέμα των δανείων που θα πρέπει να απασχολήσει και τα κεντρικά όργανα της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα