Πρωτοβουλία για προβολή του χαλουμιού ως Κυπριακού προϊόντος

Πρωτοβουλία για προβολή του χαλουμιού ως Κυπριακού προϊόντος ανέλαβε το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων

Σε επικοινωνία που είχαμε με την κα Στάλω Λαζάρου, πρόεδρο ΔΣ του Μουσείου Κυπριακών τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, μας ενημέρωσε σχετικά ότι στόχος είναι η εγγραφή του χαλουμιού ως κυπριακού προϊόντος στα αρχεία της Unesco.

Στο συνέδριο που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία θα υπάρξει έκδοση βιβλίου σε διάφορες γλώσσες ούτως ώστε αυτό να συμβάλει στο να συμπληρωθεί ο φάκελος για την Unesco.

Αυτά έρχονται να συμβάλουν στο θέμα που προέκυψε με την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού.

Keywords
Τυχαία Θέματα