Παράταση στις κυρώσεις της ΕΕ για το ζήτημα της Ουκρανίας

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ παρέτεινε, με σημερινή του απόφαση, για άλλους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018, τα περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Τα μέτρα συνίστανται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης, δεν κρίθηκε σκόπιμη η αλλαγή του καθεστώτος των κυρώσεων. Αφού επανεξέτασε τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά αυτά μέτρα, το Συμβούλιο

αφαίρεσε από αυτόν 4 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει και διέγραψε τρεις οντότητες που συγχωνεύτηκαν σε μία. Τα περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται τώρα σε 149 πρόσωπα και 38 οντότητες.

Οι σχετικές πληροφορίες και το σκεπτικό για την καταχώριση των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων επικαιροποιήθηκαν όπως κρίθηκε αναγκαίο. Οι νομικές πράξεις θα είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ της 15ης Σεπτεμβρίου 2017.

Πηγή ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα