Νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Cyta

ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προσχέδιο νομοθεσίας και κανονισμούς οι οποίοι τροποποιούν τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο και τους Κανονισμούς, με τους οποίους υλοποιείται ο στόχος της μεταφοράς εμπορικών δραστηριοτήτων της CYTA ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή εταιρείας, η οποία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος, κοινοποίησε προς τη Διοίκηση της CYTA το Υπουργείο

Οικονομικών.

Δεν θα υπάρξει μετακίνηση
Σημαντικότερο σημείο στο εν λόγω προσχέδιο νομοσχεδίου είναι ότι:
Δεν θα υπάρξει μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίοι στο σύνολό τους θα απασχολούνται στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί, διατηρώντας την ιδιότητα που κατέχουν σήμερα ως εργαζόμενοι στον δημόσιο οργανισμό CYTA.

Συναίνεση πλειοψηφίας
Ακόμα και στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί δεν θα προέρχεται από το Κράτος, θα απαιτείται η συναίνεση της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του κράτους στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή του Κράτους, σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης), για την όποια μεταβολή σε θέματα που αφορούν όσους σήμερα απασχολούνται στον δημόσιο οργανισμό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η νέα αυτή πρόταση διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ την ίδια ώρα διατηρεί ανοικτή την προοπτική προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή/συνεργάτη, του οποίου η συμμετοχή, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξίας και της προοπτικής της CYTA.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Νέο, Cyta,neo, Cyta