Κέρδη €62 εκατ. παρουσίασε ο Συνεργατισμός το 9μηνο του '16

Ο Συνεργατισμός ανακοίνωσε σήμερα τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο, με τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη 9μήνου να ανέρχονται σε €62 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καθαρή κερδοφορία στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε οργανική κερδοφορία από εργασίες η οποία στην υπό εξέταση περίοδο, ανέρχεται στα €115 εκατ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της οργανικής κερδοφορίας του 3ου τριμήνου διοχετεύθηκε, όπως αναφέρεται, για την περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων για κάλυψη των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, επιλογή που αναμένεται να ακολουθηθεί και στο 4ο τρίμηνο.

Περιλαμβανομένων

των κερδών του 3ου τριμήνου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) συνεχίζει να βελτιώνεται, φτάνοντας στο 16,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια με βάση προκαταρκτικές εποπτικές απαιτήσεις για τις συστημικές τράπεζες στην Κύπρο καθορίζεται στο 14,25% από το 12,25% που ίσχυε για το 2016.

Ο εν λόγω δείκτης αποτελείται από ποσοστό 8% ως οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνα Ι, ποσοστό 3,75% ως οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνα ΙΙ και ποσοστό 2,5% ως απόθεμα διατήρησης κεφαλαίων.

Σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο Συνεργατισμός αναφέρει ότι συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια που έχει αναληφθεί με θετικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, για το 3ο τρίμηνο οι νέες ρυθμίσεις ανήλθαν στα €307 εκατ. και συνολικά από την αρχή του έτους στα €975 εκατ. Αναμένονται συνολικές ρυθμίσεις ύψους €1,3 δις για το σύνολο του 2016.

Οι ρυθμίσεις των πρώτων εννέα μηνών σε συνδυασμό με το ποσοστό ίασης, το οποίο παραμένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, οδήγησαν τον δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 47,93% σε σχέση με 50,95% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης αυτών των δανείων με προβλέψεις, έχει βελτιωθεί ανεβαίνοντας στο 55,77% σε σχέση με 53,41% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η διατήρηση και ενίσχυση του δείκτη προβλέψεων προσθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση, αναφέρεται.

Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι ο Συνεργατισμός παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, με τον αντίστοιχο δείκτη να διατηρείται στο 32%, «δεικνύοντας τη μεγάλη εμπιστοσύνη με την οποία συνεχίζει να τον περιβάλλει το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, διατηρώντας τον ως πρώτη επιλογή των κατοίκων εσωτερικού για καταθέσεις».

«Η συγκεκριμένη επίδοση μαζί με το δείκτη κεφαλαίων άνω του 16%, δημιουργεί δυνατότητα στήριξης της κυπριακής επιχειρηματικότητας και πιστωτικής δραστηριότητας, στη μεγάλη προσπάθεια που αναλαμβάνεται για επιστροφή της οικονομίας σε σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης» όπως αναφέρεται.

«Στο διάστημα που απομένει, μέχρι την ολοκλήρωση του έτους, συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για περισσότερες αναδιαρθρώσεις αναμένοντας να κλείσει το 2016 με συνολικές ετήσιες ρυθμίσεις άνω των €1,2 δις. Πετύχαμε το τελευταίο δωδεκάμηνο μείωση άνω του €1 δις στα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στοχεύοντας σε πιο ριζική και πολύπλευρη αντιμετώπιση τους» ανέφερε σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης.

«Σκοπός μας είναι η διατήρηση των θετικών αποδόσεων του Συνεργατισμού και η υλοποίηση της πληθώρας των υπό εξέλιξη έργων βελτίωσης της αποδοτικότητας του. Η διατήρηση αυτής της πορείας μας επιτρέπει να προχωρούμε αποφασιστικά στην δημιουργία ενός τοπογενούς σύγχρονου Οργανισμού, καθιστώντας τον ελκυστικό αλλά και ωφέλιμο για τον τόπο και την οικονομία» σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα