Ευρωπαϊκός big brother στις τράπεζες

Εποχή «μεγάλου αδερφού» ανατέλλει για τα νομικά πρόσωπα που οφείλουν σε τράπεζες, με το πρόγραμμα AnaCredit (Analytical Credit Dataset) που θα εφαρμόσει, από τον ερχόμενο, κιόλας, Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πρόκειται για τη δημιουργία δέσμης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για δάνεια νομικών προσώπων στη Ζώνη του Ευρώ, που έχουν χρηματοδοτήσεις πέραν των 25 χιλιάδων ευρώ, με προοπτική

ο έλεγχος να επεκταθεί, μακροπρόθεσμα, και επί φυσικών προσώπων.

Όπως αποκαλύπτει, αποκλειστικά, σήμερα η «Σημερινή» της Κυριακής, στόχος του Προγράμματος είναι να θεραπεύσει στρεβλώσεις της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής στο σύνολο της Ευρωζώνης, αυξάνοντας τον ασκούμενο εποπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ανάπτυξη του Προγράμματος, οι πρώτες αναφορές θα δοθούν από τις εμπορικές τράπεζες προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και, από εκεί, προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ωστόσο, η λογική του Προγράμματος εγείρει διάφορες ανησυχίες στην Ευρωζώνη, που αφορούν, κυρίως, το σύστημα ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών, την αύξηση του ρόλου της Φρανκφούρτης εις βάρος του ρόλου των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, κ.ά.

Όλες οι αποκαλυπτικές πληροφορίες στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.

Keywords
Τυχαία Θέματα