Επ. Παπαδόπουλου: Αναβάθμιση Άμυνας για εφαρμογή τριμερούς

Σε ανακοίνωση, το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου αναφέρθηκε στην Τριμερή των Υπουργών Άμυνας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, τονίζοντας ότι για την εφαρμογή της χρειάζεται να αναβαθμιστεί η Άμυνα.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Με τη σημερινή τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, αναδεικνύεται ως επιτακτική και άμεση ανάγκη η δομική αναβάθμιση

και επανεπένδυση στην Εθνική Φρουρά. Ενώ η κυβέρνηση Αναστασιάδη συζητά τη θαλάσσια επιτήρηση των συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην πραγματικότητα η άμυνα της χώρας μας παραμένει υποβαθμισμένη, υποστελεχωμένη και με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία πηγάζουν κατά κύριο λόγο από την έλλειψη πολιτικής βούλησης των κυβερνώντων τα τελευταία χρόνια.

Η Νέα Στρατηγική που ο Νικόλας Παπαδόπουλος προτείνει, περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την ισότιμη, ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις αμυντικές συμμαχίες της περιοχής και διεθνώς. Ενδεικτικά, σημειώνουμε τις προτάσεις για:

Συγκρότηση 5ετούς εξοπλιστικού προγράμματος με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορίας και του ναυτικού.

Αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών χωρίς καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, έτσι ώστε ο συνολικός αμυντικός προϋπολογισμός να φθάσει τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ.

Δομική αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς κατά τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων διεθνούς αμυντικής συνεργασίας της Κύπρου και προβολής του γεωστρατηγικού της ρόλου για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Απλοποίηση και επιτάχυνση των κανονισμών που διέπουν την προμήθεια αμυντικού υλικού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απορροφητικότητα των διατιθέμενων κονδυλίων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συγκρότηση Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής και έκδοση Λευκής Βίβλου για την Άμυνα, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Άμεση επικαιροποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας.

Αξιοποίηση της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας ενεργά την προοπτική αμυντικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η τεχνολογική αναβάθμιση των βάσεων Ανδρέας Παπανδρέου και Ευάγγελος Φλωράκης, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών συμφωνιών συνεργασίας και με μη ευρωπαϊκά κράτη όπως τη Ρωσία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Αναδιάρθρωση της ακολουθούμενης πολιτικής των ΣΥ.ΟΠ με νέα, ειδική, επιτελική μελέτη από το ΓΕΕΦ και στόχο την ενίσχυση των μονίμων στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και του οπλισμού τους.

Αγορά επαρκών μονάδων που θα επιτρέψουν τη συγκρότηση ενός αρχικού πυρήνα ναυτικού, ικανού να εποπτεύσει και υπερασπισθεί τα ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην έως σήμερα καθορισθείσα ΑΟΖ.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της παράκτιας πυραυλικής άμυνας.

Έμφαση στην αναβάθμιση των πτητικών μέσων και των δυνατοτήτων αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με μη επανδρωμένα οχήματα παντός είδους σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Keywords
Τυχαία Θέματα