Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιβύη...

..οι κύριοι εμπορικοί μας εταίροι
ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Κύπρου, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου

ήταν το 2016, η Ελλάδα με ποσοστό απορρόφησης 13%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 8% και η Λιβύη επίσης με 8%.

Η Κύπρος, μάλιστα, είναι μια από τις λίγες χώρες της Ε.Ε. όπου οι εξαγωγές εντός Ε.Ε. δεν υπερτερούν των εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μάλτα (39%), η Κύπρος (46%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (47%) ήταν τα μόνα κράτη μέλη που εξήγαγαν περισσότερα αγαθά σε χώρες μη μέλη της Ε.Ε. απ' ό,τι στην Ε.Ε. το 2016.

Το 2016, τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. εξήγαγαν συνολικά προϊόντα αξίας €4,855 δις, από τα οποία τα €3,110 δισεκατομμύρια (ή 64%) είχαν προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικό εμπόριο).

Η Σλοβακία (85%), η Τσεχική Δημοκρατία (84%), το Λουξεμβούργο (83%), η Ουγγαρία (81%), η Πολωνία (80%), η Ολλανδία (76%), η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία ??(από 75%), καθώς και η Εσθονία (74%) κατέγραψαν το 2016 τα υψηλότερα μερίδια των εξαγωγών εντός της Ε.Ε., κατευθύνοντας εκεί τα 3/4 των εξαγωγών τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα (21%), η Γερμανία (17%) και η Ιταλία (7%), είναι οι τρεις βασικοί εταίροι της Κύπρου το 2016, όσον αφορά τις εισαγωγές.

Στην υπόλοιπη Ε.Ε., οι Ηνωμένες Πολιτείες (€610 δις, ή 17,7% του συνόλου των το εμπόριο αγαθών) και η Κίνα (€515 δις, ή 14,9%) συνέχισαν να είναι οι δύο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά από την Ελβετία (€264 δις, ή 7,6%), τη Ρωσία (€191 δις, ή 5,5%), την Τουρκία (€145 δις, ή 4,2%) και την Ιαπωνία (€125 δις, ή 3,6%).

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια είναι ωστόσο πολύ διαφορετικές γι' αυτούς τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε.

Μετά τη σημαντική και σχεδόν συνεχή πτώση μέχρι το 2011, το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών στο συνολικό εμπόριο έχει αρχίσει και πάλι να αυξάνεται κι έφτασε στο 17,7% το 2016.

Το μερίδιο της Κίνας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2000 και αυξήθηκε από 5,5% σε 14,9% το 2016. Το μερίδιο της Ρωσίας στο συνολικό εμπόριο βρίσκεται στο 5,5% το 2016, όπως και το μερίδιο της Ιαπωνίας στο 3,6% για την ίδια χρονιά. Όσον αφορά την Ελβετία και την Τουρκία, τα αντίστοιχα μερίδιά τους παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα.

Keywords
Τυχαία Θέματα