Συγκριτική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νομικό πλαίσιο της άδειας μητρότητας των Βουλευτριών στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

Advertorial

Συγκριτική έκθεση με θέμα την απόπειρα εναρμόνισης του συστήματος χορήγησης άδειας μητρότητας για τις Ευρωβουλεύτριες, δημοσιοποίησε στις 3 Μαΐου 2016 η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εκλογή των Μελών του Ε.Κ., απαγορεύεται η προσωρινή αντικατάσταση Ευρωβουλευτή/-τριας, όταν η απουσία προκύπτει λόγω άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας. Ωστόσο, η πρόκληση της εν λόγω

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι το ενδεχόμενο προσωρινής αντικατάστασης Ευρωβουλευτριών, λόγω άδειας μητρότητας, θα ισχυροποιούσε τη θέση των γυναικών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, οι Πολιτικές Ομάδες του Ε.Κ., θα κληθούν να διαχειριστούν το ευαίσθητο, από πολιτικής άποψης, ζήτημα των ψηφοφοριών με απουσία Ευρωβουλευτριών λόγω χρήσης άδειας μητρότητας.

Εντούτοις, στους κόλπους του Ε.Κ., για το αν είναι η όχι εφικτή μια εναρμονισμένη τακτική στο ζήτημα της απουσίας των Μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων των 28 Κρατών-Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξαιτίας της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας, οι απόψεις παρουσιάζονται ως αντικρουόμενες.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η συγκριτική έκθεση του Ε.Κ., συνολικής έκτασης εικοσιέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα, εστιάζει στη νομική ανάλυση των σχετικών Κανονισμών Λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η περίπτωση της Ελλάδας, καταγράφεται στη σελίδα 13 της έντυπης έκδοσης και βασίζεται σε απάντηση της Βουλής των Ελλήνων στο σχετικό ερωτηματολόγιο του Ε.Κ. για τη δυνατότητα απουσίας των Βουλευτών/-τριών από τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα (άρθρα 35 και 76 του Κανονισμού της Βουλής).

Το ενδιαφέρον της εν λόγω έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, για ακόμα μία φορά, καταδεικνύεται η πολυμορφία της ευρωπαϊκής οικογένειας. Για παράδειγμα, οι Γαλλίδες Βουλεύτριες μπορούν να μεταβιβάσουν την ψήφο τους στην Εθνοσυνέλευση, επικαλούμενες άδεια ασθένειας ή άλλους λόγους και όχι λόγω άδειας μητρότητας, δεδομένου ότι η απουσία (λόγω άδειας μητρότητας) δε συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις της 7ης Νοεμβρίου 1958 της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για μεταβίβαση της ψήφου. Επίσης, οι ίδιες διατάξεις αφορούν και τους/τις εκπροσώπους της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την άλλη, στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, οι Βουλεύτριες δικαιούνται άδεια μητρότητας έξι εβδομάδων πριν από τη γέννηση του παιδιού και οκτώ εβδομάδων μετά τη γέννηση με πλήρεις αποδοχές, ενώ δεν επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάστασή τους στα έδρανα του Κοινοβουλίου.

Στο Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Φινλανδία δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Βουλευτών/-τριών στην Ολομέλεια του Εθνικού Κοινοβουλίου. Κατ’ επέκταση, οι Βουλεύτριες που απουσιάζουν, λόγω χρήσης άδειας μητρότητας, θεωρούνται δικαιολογημένες ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Ολομέλεια. Ταυτόχρονα, μπορούν να αντικατασταθούν στις επιμέρους Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ένα παρόμοιο σύστημα εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις περιπτώσεις της άδειας μητρότητας.

Αντίθετα, στη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και τη Δανία επιτρέπεται η αντικατάσταση Μελών του Κοινοβουλίου λόγω άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας, ενώ στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο επιτρέπεται η αντικατάσταση Βουλευτή/-τριας λόγω απουσίας από τα κοινοβουλευτικά του/της καθήκοντα χωρίς ρητή αναφορά της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας ως λόγους απουσίας.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κατεύθυνση προς την οποία η ΓΓΙΦ εργάζεται εντατικά, αναπτύσσοντας δράσεις και συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΓΓΙΦΒουλευτέςάδειεςμητρότηταHas video:
Keywords
Τυχαία Θέματα