ΕΚΠΑ | ΠΜΣ σε συνεργασία της Ιατρικής με την Νοσηλευτική

16:45 2/11/2012 - Πηγή: Neolaia

Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ». Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

θα γίνει τον Οκτώβριο του 2013. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας, (Ιατρικής και Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Επιστημών(Ψυχολογίας,Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι μέχρι 20 για το 2013-2014.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.100 Ευρώ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις από 29 Οκτωβρίου 2012 έως και 30 Ιουνίου 2013 στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (κτήριο 13 1ος όροφος), Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδί (πληροφορίες στο τηλ. 6937.078959 κα Μετζητάκου Εφη ) και τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται από τη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών)Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματοςΕπικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτωνΕπικυρωμένο αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο)Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (ισχύει για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών)Βεβαίωση ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από βεβαιώσεις και αντίγραφα, τα οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)Επιστολή υποψηφίου με τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματοςΒεβαιώσεις κλινικής προυπηρεσίας και ειδικής εκπαίδευσης στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο.Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότηταςΔημοσιευμένο επιστημονικό έργο (ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).Υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ (Ιδρυμα Κρατικων Υποτροφιων). Γίνονται δεκτοί καθ´υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .Θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους στην Αγγλική γλώσσα, και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι στ

Keywords
Τυχαία Θέματα