ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

Σύµφωνα µε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του ΟΑΕΕ, τα έτη που µπορούν να αναγνωριστούν στους ασφαλισµένους του είναι:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµατικές σχολές.
3. Ο χρόνος ανεργίας µετά την ...
υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.
4. Ο πλασµατικός
χρόνος των µητέρων ασφαλισµένων του ΤΣΑ (που προβλέπει ο νόµος του 2008) ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και
5. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα µητρώα του ΟΑΕΕ εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Πώς θα γίνεται η εξαγορά
Οπως αναφέρει η εφημερίδα, για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ η εξαγορά πλασµατικών ετών θα υπολογίζεται µε βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει
Keywords
Αναζητήσεις
ενσημα οαεε εξωτερικου πως αναγνωριζονται στον οαεε ελλαδος
Τυχαία Θέματα