…πρωταπριλιά

Ανθηροστόμου και Υακίνθης, αν-οσίων
επί τέλους, η Μεγάλη Αριστερά!
Τυχαία Θέματα