Ζητούμενο η επιστροφή στην ανάπτυξη

Οι μεταρρυθμίσεις χωλαίνουν συχνά στο επίπεδο της υλοποίησης ακόμα και σε περιπτώσεις που οι αναγκαίες νομοθετικές μεταβολές έχουν συντελεστεί, επισημαίνει ο διδάκτωρ Νομικής Βασίλης Καραγιάννης σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9.84 και στη Ζέττα Καρφίδου.

Όπως υποστηρίζει, «ματαίωση επιχειρηματικών σχεδίων σημαίνει, μεταξύ άλλων, ανεργία, είτε υπό μορφή απολύσεων, είτε υπό την μορφή της μη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

Ερ. Ανταγωνισμός
και ανταγωνιστικότητα είναι το ίδιο πράγμα;
Β.Κ.: «Ο πρώτος, είναι εκ των ουκ άνευ προϋποθέσεων της δεύτερης, αλλά οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Θα έκανα την εξής παρομοίωση: Ο ανταγωνισμός είναι η σκακιέρα και η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα του κάθε παίκτη να κάνει επιτυχημένες, αποδοτικές κινήσεις σε αυτήν. Μιλούμε για ανταγωνιστικότητα κυρίως αναφερόμενοι στις διακρατικές εμπορικές σχέσεις όπως για παράδειγμα, ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και αναφερόμενοι στις επιδόσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου, ή ακόμη και μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Τόσο στο ένα επίπεδο, όσο και στο άλλο, θεσμική προϋπόθεση αποτελεί το δίκαιο του ελεύθερου εμπορίου.
Ο πολύς κόσμος συχνά δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στον ελεύθερο και αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε πολύ γενικές γραμμές και οι δύο κλάδοι -ελεύθερος και αθέμιτος- ρυθμίζουν το ίδιο φαινόμενο, τον ανταγωνισμό, αλλά από διαφορετική οπτική πλευρά. Λέγεται ότι ο ελεύθερος, καθορίζει το «τι» του ανταγωνισμού, ενώ ο αθέμιτος, το «πώς» του ανταγωνισμού. Έτσι, ο ελεύθερος ανταγωνισμός θεωρείται παραδοσιακά ότι ανήκει στους επονομαζόμενους κανόνες δημόσιας οικονομικής τάξης, ενώ ο αθέμιτος, ανήκει στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου του εμπορίου».

Ερ. Ο καταναλωτής ωφελείται και πώς ;
Β.Κ.: «Ο καταναλωτής είναι σίγουρα ωφελημένος από την διατήρηση καθεστώτος ανόθευτου ανταγωνισμού. Θα προσπαθήσω να δώσω απλά και απτά παραδείγματα.
Στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού: Πάρτε για παράδειγμα μια οριζόντια συμφωνία καθορισμού τιμών μεταπώλησης μεταξύ δύο ανταγωνιστών, δηλαδή ένα καρτέλ καθορισμού τιμών, μεταξύ της εταιρίας Α και της εταιρίας Β. Υποθέστε τώρα, ότι η εταιρία Α, είναι πιο αποδοτική (π.χ. λόγω των καινοτόμων μεθόδων παραγωγής που χρησιμοποιεί) από την εταιρία Β και πωλεί το προϊόν 50, ενώ η εταιρία Β, είναι λιγότερο αποδοτική και πωλεί το ίδιο προϊόν 100 (τα νούμερα είναι υποθετικά). Υποθέστε τώρα, ότι η αγορά λειτουργεί ελεύθερα, χωρίς προσυνεννόηση. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία Β, θα έπρεπε να γίνει πιο αποδοτική προκειμένου να ανταγωνιστεί την εταιρία Α, αλλιώς θα χάσει το μερίδιο αγοράς της, που θα πάει στη εταιρία Α. Ο καταναλωτής θα επωφελούνταν, είτε στη μία, είτε στην άλλη περίπτωση, από την τιμή 50. Εάν τώρα, οι εταιρίες προσυνεννοηθούν θα πρέπει κανείς να δει το κίνητρο με το οποίο η κάθε επιχείρηση θα προβεί σε αυτή τη προσυνεννόηση και το πιθανό αποτέλεσμα. Η εταιρία Β, που είναι λιγότερο αποδοτική, έχει ως κίνητρο προσυνεννόησης να διατηρήσει το μερίδιό της στην αγορά αποφεύγοντας τη δαπάνη εκσυγχρονισμού των μεθόδων παραγωγής της. Η εταιρία Α που είναι πιο αποδοτική, μπορεί να προσχωρήσει σε μια προσυνεννόηση, προκειμένου να διασφαλιστεί από τον κίνδυνο, η εταιρία Β, να εκσυγχρονίσει τις μεθόδους της και να γίνει το ίδιο ή και περισσότερο ανταγωνιστική από εκείνη. Είναι ένα κίνητρο μικρότερης εντάσεως, αλλά εάν τελικώς υπάρξει προσυνεννόηση, η τιμή που θα συμφωνηθεί θα είναι πάνω από το 50, ας πούμε στο 75 που είναι η διάμεσος ή λόγω αυτής της ασυμμετρίας κινήτρων, στο 70 ή έστω στο 65 στο επίπεδο δηλαδή, που μπορεί να συμφωνήσει και η λιγότερο αποδοτική επιχείρηση.
Είναι προφανές συνεπώς ότι η διατήρηση του ελεύθερου ανταγωνισμού ευνοεί την συγκράτηση των τιμών. Επίσης, εάν δεν υπάρχει προσυνεννόηση για τις τιμές -που αποσκοπεί τελικά στο να «κλειδώσει» τεχνητά τα μερίδια που έχουν στην αγορά οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις- είναι φυσικό ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των προσφερόντων θα μετακινηθεί περισσότερο και σε άλλες παραμέτρους του ανταγωνισμού, όπως η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν. Εν κατακλείδι, η διατήρηση του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι καταναλωτές την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής, υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες, όπως επίπεδο ΦΠΑ, ρύθμιση, κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό -που θυμίζω αφορά στο «πώς» του ανταγωνισμού, θα πρέπει να επισημάνω ότι, συχνά, αυτός που μετέρχεται μια αθέμιτη πρακτική, προκειμένου να πλήξει τον ανταγωνιστή του, χρησιμοποιεί ως όργανο τον καταναλωτή, εκμεταλλευόμενος, εν πολλοίς, την αντικειμενική αδυναμία της θέσης του. Κλασικό παράδειγμα η παραπλανητική διαφήμιση, η οποία ναι μεν αποσκοπεί στο να υφαρπάξει πελατεία από τον ανταγωνιστή, αλλά λειτουργεί ευθέως και σε βάρος των άμεσων συμφερόντων του καταναλωτή.
Τέλος, θέλω να πω μια λέξη για την καταναλωτική παιδεία. Είναι, εάν θέλετε, η ευθύνη από την πλευρά της ζήτησης, είναι και αυτή μια προϋπόθεση. Συνήθως, οι αγορές δεν είναι τόσο απλές, ούτε λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια, όπως στα παραπάνω παραδείγματα. Επομένως, βασική προϋπόθεση για τον καταναλωτή, αποτελεί και η επονομαζόμενη «καταναλωτική συνείδηση», δηλαδή, να είναι ευαισθητοποιημένος, να κάνει την καλύτερη δυνατή έρευνα αγοράς, να συγκρίνει, να αξιοποιεί τις πληροφορίες του διαδικτύου».

Ερ. Το Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου. Είναι τελικώς ένα λιγότερο «τεχνοκρατικό» και περισσότερο «πολιτικοποιημένο» δίκαιο; Με απλά λόγια, τι εννοούμε όταν μιλάμε για ανταγωνισμό σε μία ελεύθερη οικονομία ή σε μια οικονομία υπό πιστωτικό έλεγχο;
Β.Κ.: «Κοιτάξτε, τόσο το Δίκαιο του ανταγωνισμού, όσο και η επονομαζόμενη πολιτική ανταγωνισμού έχουν έννοια, όταν δεχόμαστε την ανάγκη ενός συστήματος ελεύθερης οικονομίας, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής, στην οικονομική ζωή του δημόσιου τομέα. Από κει και έπειτα όμως, θέλω να πω ότι εσφαλμένα και υπεραπλουστευτικά αντιπαραθέτουν ορισμένοι το δίκαιο του ανταγωνισμού και την πολιτική ανταγωνισμού, με τις στοχεύσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Θέλω να τονίσω ότι, τόσο οι ευρωπαϊκές συνθήκες και το παράγωγο Ενωσιακό Δίκαιο, όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχουν λάβει σχετικές πρόνοιες, έτσι ώστε το Δίκαιο του ανταγωνισμού «να μπαίνει στην άκρη», όταν η εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει σε διακινδύνευση θεμιτών κοινωνικών στόχων. Το Ενωσιακό Δίκαιο και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης έχουν θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για τον έλεγχο της ανάγκης να μην εφαρμόζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού προς χάριν θεμιτών κοινωνικών στοχεύσεων.
Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας θα ήθελα να επισημάνω ότι, γενικά, το μνημονιακό πλαίσιο θέτει ως παραδοχή την ανάγκη να ενταθεί η λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στη χώρα. Από κει και πέρα, το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα θεωρούνται -ή είναι- κοινωνικά επώδυνα, είναι ένα άλλης τάξεως πρόβλημα που δεν αφορά στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού».

Ερ. Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την εφαρμογή του Δικαίου του ανταγωνισμού (;) και αν ναι, υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι που θα μας επιτρέψουν την επιστροφή στον ανόθευτο ανταγωνισμό, συμβάλλοντας εν κατακλείδι στην άρση του αδιεξόδου από την οικονομική κρίση;
Β.Κ.: «Φυσικά. Η οικονομική κρίση έχει ευθέως επηρεάσει το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Δικαίου του ανταγωνισμού. Πάρτε το παράδειγμα της διάσωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα με κρατικά μέσα. Έδωσε λαβή σε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις - πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και αποφάσεις, οι οποίες θέσπισαν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι δυνατό να δίνονται κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες.
Τώρα για το ζήτημα της ανάπτυξης: Η πρακτική εφαρμογή του Δικαίου του ανταγωνισμού, δηλαδή η ελεγκτική λειτουργία του, δεν πρέπει να υποχωρεί με πρόσχημα ή ακόμα και αιτία την οικονομική κρίση. Αυτό τέθηκε σαν στόχος και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις εθνικές αρχές προστασίας του ανταγωνισμού. Λόγω της κρίσης, συχνά προβάλλεται η θέση ότι η εφαρμογή του πρέπει να τεθεί σε δεύτερη μοίρα, με ένα σκεπτικό «αυτό θα κοιτάξουμε τώρα, να μην συνεννοούνται οι επιχειρήσεις, την ώρα που υπάρχει η γνωστή κατάσταση στην αγορά;». Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μια τέτοια λογική καθιστά την αντιστροφή της κατάστασης ακόμη πιο δύσκολη και επιβραδύνει την έξοδο από την κρίση. Εάν οι επιχειρήσεις «μάθουν», «βολευτούν» -αν προτιμάτε- στον εύκολο δρόμο της προσυνεννόησης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες της συγκυρίας, θα παραιτηθούν ή θα μειώσουν τις προσπάθειές τους για άλλους τρόπους αντιμετώπισης που συμβάλλουν στο ξεπέρασμα της κρίσης όπως καινοτόμες επενδύσεις, επέκταση σε αγορές που αναδεικνύονται από την κρίση, εξαγωγές, μείωση τιμών, υγιείς συνέργειες κ.λπ».

Ερ. Σε λίγες ημέρες είναι το νέο κρίσιμο -τετ α τετ- της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των δανειστών μας, όπου θα κληθούμε να δώσουμε εξηγήσεις στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Με μετέωρο ακόμη το ενδεχόμενο ενός νέου δανεισμού και με τις δυσκολίες στις οποίες κάποιος «σκοντάφτει» νομικά, πόσο ...εύκολο είναι να προχωρήσουν οι επενδύσεις; Βλέπετε επιστροφή στην ανάπτυξη;
Β.Κ.: «Κοιτάξτε, η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι το μεγάλο ζητούμενο και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να γίνει προφήτης για το εάν ή το πότε, αλλά το «πώς» είναι σίγουρο ότι επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η κρίση χρέους έχει διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση και η θέση της Ελλάδας συναρτάται άμεσα με τις εξελίξεις σε αυτά τα επίπεδα. Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι το μείγμα των πακέτων διάσωσης πρέπει να αλλάξει. Μόνο η συνιστώσα της ενάρετης δημοσιονομικής διαχείρισης δεν αρκεί, αλλά χρειάζονται και συγκεκριμένα και καλοσχεδιασμένα μέτρα αναπτυξιακής ώθησης. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι «ουδέτερα», δηλαδή να μην προσπορίζουν επιλεκτικά και αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής (αναφέρομαι εδώ κυρίως στον έλεγχο μέσω των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης).
Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται, παρουσιάζει υστέρηση από τον αρχικό σχεδιασμό και οι μεταρρυθμίσεις χωλαίνουν συχνά στο επίπεδο της υλοποίησης, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι αναγκαίες νομοθετικές μεταβολές έχουν συντελεστεί. Βέβαια, η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τις επενδύσεις, διότι οι επενδυτές, όπως είναι αυτονόητο, συνυπολογίζουν την κατάσταση της αγοράς στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει».

Ερ. Στην απελευθέρωση των επονομαζόμενων κλειστών επαγγελμάτων, ως θεμελίωση των μέτρων προβλήθηκε το άνοιγμα στον ανταγωνισμό. Για τι ακριβώς μιλάμε;
Β.Κ.: «Το ζήτημα της απελευθέρωσης των «κλειστών» επαγγελμάτων είναι περισσότερο ζήτημα πολιτικής ανταγωνισμού και νομοθεσίας και, λιγότερο, ζήτημα καταναγκασμού από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις σχετικές αποφάσεις του έχει δείξει κάποιο βαθμό, «ανοχής» ή «κατανόησης», για τις σχετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών. Η Επιτροπή ακολουθεί επ' αυτού μια πιο, ας την πούμε, «τολμηρή» πολιτική.
Υπάρχουν επαγγέλματα που πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως, διότι η ρύθμισή τους δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν άλλα, που πρέπει να παραμείνουν ρυθμισμένα, αλλά οι κανόνες που τα διέπουν, πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Υπάρχουν άλλα, τέλος, που δεν ήταν ρυθμισμένα στο παρελθόν και πρέπει - λόγω μεταβολής των συνθηκών -να ρυθμιστούν εξ αρχής. Η προσέγγιση πρέπει, κατά την άποψή μου, να είναι πολύ πραγματιστική και περιπτωσιολογική».

Ερ. Γίνεται συχνά λόγος για την ανάγκη να συρρικνωθεί το κράτος. Το μοντέλο του «λίγου» κράτους απορρέει από τις επιταγές του ελεύθερου ανταγωνισμού; Συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε το «κοινωνικό κράτος»;
Β.Κ.: «Κοιτάξτε, το Δίκαιο του ανταγωνισμού δεν επεμβαίνει καταρχήν στο θέμα της αναλογίας του μείγματος ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μιας δεδομένης οικονομίας. Βέβαια, σε γενικές γραμμές, η επέμβαση του κράτους στην οικονομική ζωή πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς από την εξυπηρέτηση ενός θεμιτού στόχου δημοσίου συμφέροντος και αυτό είναι κάτι που ελέγχεται, όπως είπα, ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι σε σχέση με το «πολύ» ή το «λίγο» κράτος. Η συνεπαγωγή ότι το «περισσότερο» κράτος σημαίνει «κοινωνικότερο» κράτος δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα, η ύπαρξη της πληθώρας των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης όχι μόνο δεν προήγαγε το επίπεδο της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά το υποβάθμισε. Αυτό καταδεικνύεται και από την μεγάλη διαφορά των παροχών που υπήρχε. Τώρα, ότι η ενοποίηση ενδεχομένως δεν έγινε σωστά, ότι δεν απέφερε τα αναμενόμενα, ότι έγινε σε στιγμές κρίσης -επειδή τόσα χρόνια δεν είχε γίνει- δε σημαίνει ότι η ενοποίηση και ο εξορθολογισμός δεν είναι αναγκαία».

Ερ. Ίσως θεωρηθεί γραφική η ερώτηση, αλλά αντί της κινητικότητας ή των απολύσεων, μπορεί να εφαρμοσθεί ένα μοντέλο ανταγωνισμού στο δημόσιο που θα δώσει διέξοδο; Τα συνδικάτα βρίσκονται «επί ποδός πολέμου».
Β.Κ.: «Το ζήτημα αυτό δεν άπτεται του Δικαίου του ανταγωνισμού, ούτε της πολιτικής ανταγωνισμού. Απλώς, θα σημειώσω ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ευκτέα, για να μην πω αναγκαία, η εισαγωγή με αποτελεσματικό τρόπο κριτηρίων ιδιωτικοοικονομικής διαχείρισης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν έχει προχωρήσει πολύ, παρά το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το προβλέπει και ο νόμος. Αλλά είναι γενικότερο ζήτημα που δεν εξαντλείται σε μια απλή πρόβλεψη του νόμου».

Ερ. Η υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τις ισχύουσες ρυθμίσεις οφειλών που θέτουν πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις, είναι από τις κύριες αιτίες των απανωτών ρεκόρ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή στα έσοδα, σε μια ‘στεγνή' αγορά και με διαρκώς αυξανόμενη ανεργία; Τυχόν ενίσχυση του ανταγωνισμού, θα βοηθούσε στη μεταστροφή του κλίματος και σε αυτή την πηγή εσόδων;
Β.Κ.: «Μιλούμε για την φορολογία των επιχειρήσεων. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Η ευρωπαϊκή εναρμόνιση δεν έχει προχωρήσει, όσο θα ήταν δυνατό, με αποτέλεσμα, ακόμη και εντός Ένωσης, να υπάρχει ακόμη περιθώριο για φορολογικό ντάμπινγκ, δηλαδή εσκεμμένη επιλογή ως χώρας εγκατάστασης της χώρας με την χαμηλότερη φορολογία. Η οικονομία της Βορείου Ελλάδος είχε ζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο με διαρροές προς την γειτονική Βουλγαρία, όταν αυτή προσχώρησε στην Ένωση, εξαιτίας κυρίως του εργασιακού ντάμπινγκ - social dumping, επιλογή της χώρας με το χαμηλότερο κόστος εργασίας.
Γενικά μιλώντας, η ένταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού οδηγεί κανονικά και σε ένταση της οικονομικής δραστηριότητας, πράγμα που με τη σειρά του, εφόσον ο μηχανισμός είσπραξης των δημοσίων εσόδων είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός, πρέπει να οδηγεί σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Αλλά υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Θα πρέπει το ύψος του φόρου να καθορίζεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην αποθαρρύνει σοβαρά τις επιχειρήσεις από την ανάληψη επιχειρηματικής και επενδυτικής δράσης, οδηγώντας τελικά σε ματαίωση επιχειρηματικών σχεδίων. Και ματαίωση επιχειρηματικών σχεδίων σημαίνει, μεταξύ άλλων, ανεργία, είτε υπό μορφή απολύσεων, είτε υπό την μορφή της μη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

Ο κ. Βασίλης Καραγιάννης είναι Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Εντεταλμένου Διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ανώτερου Συνεργάτη - KLC Law Firm
Keywords
κλειστα επαγγελματα, αθηνα, σημαίνει, ΦΠΑ, τραπεζες, ελλαδα, επηρεάζει, law, κινηση στους δρομους, σταση εργασιας, αυξηση φπα, απολυσεις στο δημοσιο, κυβερνηση εθνικης ενοτητας, Καλή Χρονιά, κοινωνικη συμφωνια, τελος του κοσμου, φορολογια 2013, ληξιπροθεσμες οφειλες, οικονομικη κριση, βουλγαρια, θεμα, οικονομια, πλαισιο, προγραμμα, σφαιρα, υψος, ωρα, αγορα, αδυναμια, αυξηση, ανεργια, απλα, βρισκεται, γεγονος, γινει, γινεται, γινονται, δευτερο, δημοσιο, δωσει, εγινε, ευκολο, υπαρχει, εννοια, εξυπηρετηση, επαγγελματα, επενδυσεις, επηρεάζει, επρεπε, ερευνα, εταιρια, ετων, ευθυνη, ζωη, ιδιο, διαφημιση, λειτουργια, λογια, μοιρα, μειωση, μορφη, παντειο, πεδιο, πηγη, ποιοτητα, ρεκορ, ρυθμισεις, ρυθμιση, σιγουρα, σιγουρο, συγκεκριμενα, σειρα, τιμη, υγιεις, φυσικο, φορολογια, αγορες, ανηκει, εφαρμογη, εξαγωγες, ενωση, χωρα, ιδιαιτερα, κομματι, law, πληροφοριες, σημαίνει, θελω να, βεβαιως
Τυχαία Θέματα