Διευκρινίσεις για τις ΕΟΖ

«Ειδικές οικονομικές ζώνες μπορούν να ιδρύονται στην επικράτεια των κρατών μελών και οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αυτές μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για νέες επενδύσεις, μεταξύ άλλων, με την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή παρέχεται βάσει κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων», δήλωσε ο Επίτροπος Όλι Ρεν, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

«Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των ΕΟΖ απαιτεί σημαντικές διοικητικές ικανότητες στο
πλαίσιο των κυβερνήσεων των χωρών που τις φιλοξενούν, ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις (απαιτείται ειδικότερα η ανάπτυξη ενός κατάλληλου νομικού, κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει αποτελεσματική φορολογική διοίκηση και εξίσου αποτελεσματικά γραφεία επιθεώρησης εργασίας). Εάν η δημιουργία των ΕΟΖ συνεπάγεται φοροαπαλλαγές και άλλου είδους διευκολύνσεις, πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλες διοικητικές ικανότητες. Ταυτόχρονα, πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι φοροδιαφυγής και ενδοομιλικών συναλλαγών οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για τα έσοδα», συνεχίζει ο κος Ρεν.

Η απάντηση του κου Ρεν έρχεται σε γραπτή ερώτηση του κου Τσουκαλά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνατότητα αξιοποίησης των «ειδικών οικονομικών ζωνών» για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε δραστηριότητες καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα απελευθερώσουν την εθνική οικονομία από το αδιέξοδο της ύφεσης.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ΕΟΖ, την εμπειρία από κράτη μέλη στα οποία αυτές έχουν δοκιμαστεί, καθώς και την πιθανή πολιτική, οικονομική και τεχνική συνεισφορά της ΕΕ προς την Ελλάδα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία τους.

Σε άλλο σημείο της απάντησής του ο κος Ρεν υπογραμμίζει σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα: «Η οικοδόμηση μιας υγιούς βάσης για την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο του προγράμματος πολυμερούς χρηματοδοτικής συνδρομής.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ήδη ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών».

Σχετικά με το ερώτημα του Έλληνα Ευρωβουλευτή για την εμπειρία άλλων κρατών μελών με την θέσπιση ΕΟΖ και την πιθανή τεχνική υποστήριξη από την ΕΕ προς την Ελλάδα, ο κος Ρεν ανέφερε ότι η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την εμπειρία που σχετίζεται με τις ΕΟΖ, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να προωθεί οριζόντια μέτρα, αποβλέποντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλους τους οικονομικούς τομείς και τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Σχολιάζοντ
Keywords
Τυχαία Θέματα