Ε.Α.Σ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ: Από 10.2.2017 εκκρεμεί η διακοπή της και παραμένει ενεργή και απαιτητή η καταβολή αναδρομικών

Γράφει ο Υποστράτηγος ε. α. Νικόλαος Ζαρκάδας Τελευταία δημοσιεύτηκαν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο και αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες, εκτιμήσεις ή εξαγγελίες που αφορούν σε αναδρομικά των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων {ΕΔ} και Σωμάτων Ασφαλείας {ΣΑ}.
Keywords
Τυχαία Θέματα