Ὁ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ

14:12 17/3/2019 - Πηγή: NewsNow
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣὉ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ(Ἐπιμέλεια π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)(Ἕνα μικρό ἀντίδωρο στούς ἀπανταχοῦ ἀγωνιζομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς)Σέ τοῦτον τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ τοῦ διαβόλου καί τοῦ Θεοῦ,συμφιλιώνεται εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο, ζεῖ εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο.
Keywords
Τυχαία Θέματα