Να τον δούμε σημαιοφόρο

12:24 17/3/2019 - Πηγή: NewsNow
ΑΥΤΟΣ ο Κρητικός είναι άξιος των προγόνων του. Και ιδι­αιτέρως εκείνων οι οποίοι πριν 100 και πλέον χρόνια ξεκί­νησαν από την Κρήτη και σήκωσαν τα όπλα κατά των βαρβάρων πού έπιβουλεύοντο την Μακε­δονία.
Keywords
Τυχαία Θέματα