Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2013 και ενστάσεις

08:21 23/8/2013 - Πηγή: Madata
Στις 16:30 εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση ενστάσεων σε όσες μητέρες απορρίφθηκε η αίτηση τους για ένταξη του παιδιού τους σε παιδικούς σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ.Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως με fax είτε με e-mail στο [email protected] αλλά και ταχυδρομικώς.Στο έντυπο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος της ένστασης
Keywords
Τυχαία Θέματα