«Το πανάθλιο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες του, για τις επικείμενες
Τυχαία Θέματα
«Το πανάθλιο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών»,