Στο διοικητικό συμβούλιο της SME μπήκε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος

Ο οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρώπης τελεί υπό την υποστήριξη του ΕΛΚ
Τυχαία Θέματα