Ο Γ. Χατζάκης αναπληρωτής γ.γ. Δημοσίων Εσόδων

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος
Keywords
Τυχαία Θέματα