«Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, αν υπάρξει πρόβλημα»

Υπό τον τίτλο «είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα» και υπότιτλο «πρέπει να δοθούν στα κράτη...
Τυχαία Θέματα