Υπ. Εργασίας: Πρόσκληση για μετατάξεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

15:35 1/12/2010 - Πηγή: Nooz.gr
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο της οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησής του, όπου στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου βρίσκεται η στελέχωσή του με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, προχωράει στην κάλυψη των κενών θέσεων με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ.
Keywords
Τυχαία Θέματα