Νέα Διοικητικά Συμβούλια Εταιριών Olympic Air, Olympic Engineering, Olympic Handling

Η Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών "Olympic Air ", "Olympic Engineering" και "Olympic Handling εξελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρών νέα Διοικητικά Συμβούλια
Keywords
Τυχαία Θέματα