Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις: Σε 9,62% το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας ΝΕΠ Εκδόσεις

08:03 5/1/2010 - Πηγή: Nooz.gr
Σε 9,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Τεγόπουλος Εκδόσεις μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα