Απαγορεύεται η επέμβαση στις δεξαμενές υγρών καυσίμων

Απαγορεύεται ρητά η επέμβαση, μετατροπή ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των τιμών των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καύσιμων.
Keywords
Τυχαία Θέματα